RIVM erkent drie gecombineerde leefstijlinterventies

Deel dit artikel:

 

Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een erkende gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft onlangs drie interventies erkend: SLIMMER, CooL en de BeweegKuur, waarmee deze in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Hoe zien de 3 leefstijlinterventies eruit en wat zijn de bewezen effecten?

Tekst: Angela Severs

SLIMMER: voedings- en beweegprogramma in groepsverband
SLIMMER bestaat uit een voedings- en beweegprogramma gedurende 6 maanden. In het voedingsprogramma krijgen de deelnemers een intakegesprek, minimaal 3 individuele consulten, een groepsbijeenkomst en een eindgesprek. Het beweegprogramma bestaat uit een wekelijkse groepsles van 1 uur. In de 18 maanden daarna begeleid een buurtsportcoach deelnemers naar lokaal sport- en beweegaanbod en ondersteund door terugkom- en monitoringsmomenten. De uitvoering is in handen van een zorgverlener (leefstijlcoach, diëtist en/of fysiotherapeut) en lokale beweegprofessionals. Onderzoek heeft uitgewezen dat SLIMMER effectief is en goed uitvoerbaar in de praktijk. Deze interventie heeft een positief effect op gewichtsverlies, bloedglucosewaarden, voedingspatroon en fysieke fitheid.

Cool: COaching Op Leefstijl met een leefstijlcoach
Het Coaching op Leefstijl (CooL) programma duurt in totaal 24 maanden en bestaat uit een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. CooL wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach. De deelnemer stelt persoonlijke doelstellingen op en vervangt stap voor stap ongezonde gewoontes door gezondere alternatieven. CooL richt zich niet alleen op lichamelijke activiteit en energie-inname, maar ook op slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na het volgen van het programma meer bewegen, minder zitten, gezonder eten en zijn afgevallen.

Beweegkuur: hogere fysieke activiteit
De BeweegKuur bestaat uit een begeleidingsfase van 1 jaar en een onderhoudsfase van 1 jaar. In een multidisciplinair team werken een leefstijlcoach, een beweegprofessional
en een voedingsprofessional nauw samen. De leefstijlcoach coacht de deelnemer met ‘motivational interviewing’, monitort de voortgang en begeleidt naar beweegactiviteiten in het reguliere aanbod. De beweegprofessional ondersteunt bij het verhogen van de lichamelijke activiteit. De voedingsprofessional organiseert groepsbijeenkomsten en individuele consulten. Uit onderzoek blijkt dat de BeweegKuur leidt tot een toename in fysieke activiteit en gunstig is voor gewicht, middelomtrek, bloeddruk en bloedglucose. De consumptie van fruit en groente neemt toe en de consumptie van snacks en snoep daalt.

Criteria voor erkende leefstijlinterventies
Voor erkenning zijn de 3 gecombineerde leefstijlinterventies door een onafhankelijke commissie beoordeeld op effectiviteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid. Alle erkende gecombineerde leefstijlinterventies bieden een programma van 24 maanden en zijn gericht op het tegengaan van overgewicht door minder te eten, meer te bewegen en door met psychologische ondersteuning te werken aan blijvende gedragsverandering. De Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad vormen de basis van de voedingsadviezen.

Leefstijlinterventies verzameld op Loketgezondleven.nl
Het RIVM heeft de drie effectieve leefstijlinterventies gepubliceerd op Loketgezondleven.nl. Op deze website staan niet alleen gecombineerde leefstijlinterventies, maar ook een veelheid aan andere interventies op het gebied van onder meer overgewicht, voeding, lichaamsbeweging en diabetes, met als doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen. Dit helpt je om als professional in de praktijk te kiezen voor interventies, die van goede kwaliteit zijn.

Bron: RIVM