Heeft probiotica toevoegen aan yoghurt effect op het lichaamsgewicht?

Deel dit artikel:

Interventiestudies laten zien dat een hogere zuivelconsumptie bij caloriebeperking tot gewichtsverlies en afname van de vetmassa leidt. (1) Het is aannemelijk dat microbiotica een rol spelen bij gewichtsregulatie. In een studie is gekeken of het toevoegen van probiotica aan magere yoghurt tijdens caloriebeperking effect heeft op het lichaamsgewicht. (2)

Studieopzet

Aan de studie deden 89 gezonde premenopauzale vrouwen met overgewicht of obesitas mee. Deze vrouwen werden in twee groepen verdeeld. Beide groepen volgden een afslankprogramma met leefstijlinterventie en kregen de eerste twee weken een zuivelproducten met probiotica. Daarna kreeg de ene groep gedurende twaalf weken twee keer per dag 200 gram magere yoghurt (tijdens lunch en diner). De andere groep kreeg op dezelfde manier magere yoghurt maar hieraan was probiotica toegevoegd (Lactobacillus acidophilus LA5 en Bifidobacterium lactis BB12).

Resultaten

  • Na twaalf weken was het gewichtsverlies en de afname van de middelomtrek in de groepen met en zonder probiotica vergelijkbaar (respectievelijk 5,3 en 5,0 kg en 5,1 en 4,8 cm)
  • Het totaal cholesterol, LDL-C, HDL-C, triglyceriden, HbA1c, nuchtere en postprandiale glucose, nuchtere insuline en HOMA-IR was echter significant groter in de probiotica-groep

Conclusie

Vergeleken met gewone magere yoghurt leidde magere yoghurt met probiotica niet tot een groter gewichtsverlies. Wel was bij de probioticagroep het gunstige effect op een aantal bloedlipiden en insulineresistentie groter. Meer studies naar het effect van probiotica op lichaamsgewicht, bloedlipiden en insulineresistentie zijn gewenst omdat studies tot nu toe inconsistente resultaten laten zien.

Referenties
1. Chen M, Pan A, Malik VS, Hu FB. Effects of dairy intake on body weight and fat: a meta-analysis of randomized controlled trails. Am J Clin Nutr 2012,96:735-47
2. Ameneh Madjd, Moira A Taylor, Neda Mousavi, et al. Comparison of the effect of daily consumption of probiotic compared with low-fat conventional yogurt on weight loss in healthy obese women following an energy-restricted diet: a randomized controlled trail. Am J Clin Nutr 2016 103:323-329