Melkconsumptie geassocieerd met minder heupfracturen

Deel dit artikel:

Mature woman drinking milk

Tekst: Rob van Berkel

De invloed van melk op het voorkomen van heupfracturen is onduidelijk. Een meta-analyse uit 2011 laat geen verband zien.1 Een Amerikaanse studie onder oudere volwassenen laat nu zien dat het drinken van melk is geassocieerd met een verlaagd risico op een heupfractuur.2

De studie-opzet

Voor de studie is gebruik gemaakt van een update van twee Amerikaanse cohorten onder gezondheidsprofessionals. De Nurses’ Health Study met 80.600 postmenopauzale vrouwen en de Health Professionals Follow-up Study met 43.306 mannen van 50 jaar en ouder. De deelnemers zijn gemiddeld respectievelijk 20,8 en 17,5 jaar lang gevolgd. Met een voedselvragenfrequentielijst werd iedere 4 jaar de voeding nagevraagd. De navraag over de gezondheid en leefstijl gebeurde elke 2 jaar. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is er gekeken naar een verband tussen de consumptie van melk(producten) en het krijgen van heupfracturen, waarbij is gecorrigeerd voor verschillende verstorende factoren.

Resultaten

  • Bij mannen en vrouwen gecombineerd was de consumptie van ieder glas melk per dag (240 ml) geassocieerd met een 8% lager risico op een heupfractuur. Bij vrouwen werd ook een 8% lager risico gevonden en bij mannen een niet-significant 9% lager risico.
  • Voor alle melkproducten samen werd per portie een 6% lager risico gevonden bij mannen en vrouwen gecombineerd.
  • Er werd geen verband gevonden tussen de consumptie van yoghurt (door de lage consumptie) en kaas en het krijgen van een heupfractuur.
  • Het beschermende effect van melk werd niet verklaard door de bijdrage van calcium, vitamine D en eiwitten in melk.

Conclusie

In deze groep van oudere volwassenen is melkconsumptie geassocieerd met een lager risico op een heupfractuur.

Referenties

  1. Feskanich D, et al. Milk and other dairy foods and risk of hip fracture in men and women. Osteoporos Int. 2017 Oct 27.
  2. Bischoff-Ferrari HA, et al. Milk intake and risk of hip fracture in men and women; a meta-analysis of prospective cohort studies. J Bone Miner Res. 2011 26(4):833–839.