Voeding en dementie

Deel dit artikel:

Dementie wordt een steeds groter en kostbaarder probleem door de vergrijzing. Wereldwijd hebben naar schatting 35 miljoen mensen dementie. In 2030 is dit aantal verdubbeld en in 2050 meer dan verdrievoudigd, zo voorspelt de World Health Organization (WHO). Gezonde voeding speelt een rol bij preventie.

Vitamine B12 voor hersenfunctie ouderen

B-vitamines spelen een rol als het gaat om het functioneren van het brein op hogere leeftijd. Onderzoek laat zien dat suppletie met B-vitamines gepaard gaat met minder geheugenproblemen en minder afname van atrofie in de hersenen vergeleken met een placebo. (1) Vooral vitamine B12 is bij ouderen van belang omdat er vaak sprake is van een verminderde opname van vitamine B12. Ook heeft ongeveer 25% van alle ouderen een vitamine B12-deficiëntie. Vitamine B12 zit alleen in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees, vis en zuivel.

Eiwit en vitamine D

Er zijn aanwijzingen dat eiwit en vitamine D een rol spelen bij het functioneren van de hersenen op hogere leeftijd (2). Er is echter nog te weinig onderzoek naar gedaan om uitspraken over te doen.

Voeding en dementie

Een gezond voedingspatroon is belangrijk voor iedereen en lijkt dus ook een rol te spelen bij de preventie van de ziekte van Alzheimer. Maar wat die link precies is tussen voeding en dementie is nog niet helemaal duidelijk. Er is meer onderzoek nodig.

Referenties
  1. van de Rest O, van der Zwaluw NL, Tieland M et al. Effect of resistance-type exercise training with or without protein supplementation on cognitive functioning in frail and pre-frail elderly: Secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mech Ageing Dev 2013;S0047-6374(13)00135-8
  2. Smith AD, Smith SM, de Jager CA et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. PLoS One. 2010;5(9):e12244.