Nieuw WRR-advies: focus bij preventie op gezondheidspotentieel

Deel dit artikel:

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert om in het Preventiebeleid voortaan te focussen op het gezondheidspotentieel onder de bevolking. Daarmee zou meer gezondheidswinst behaald kunnen worden dan met de huidige focus. Die is tot nu toe gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid ontving op 27 augustus de Policy Brief “Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen”. Dit advies werd hem overhandigd door prof. dr. Marianne de Visser, lid van de WRR. In het advies laat de WRR zien  dat het preventiebeleid van de afgelopen 35 jaar gemengde resultaten heeft opgeleverd. Aan de ene kant zijn Nederlanders een stuk gezonder geworden. De (gezonde) levensverwachting voor alle sociaaleconomische groepen is bijvoorbeeld aanmerkelijk gestegen. Aan de andere kant zijn de verschillen in gezondheid tussen sociaaleconomische groepen per saldo niet kleiner geworden (zie kader).

Meer gezondheidspotentieel; meer gezondheidswinst

Het preventiebeleid kan volgens het WRR een nieuwe impuls krijgen door de focus te verleggen naar het gezondheidspotentieel; de gezondheidswinst die behaald kan worden bij bepaalde groepen in de bevolking. Zo is er meer gezondheidspotentieel bij iemand met een ongezonde levensstijl dan bij iemand met een gezond leefpatroon. Bij mensen met een ongezonde leefstijl is dus meer gezondheidswinst te behalen. Het gezondheidspotentieel is ook groter bij mensen met veel voorkomende aandoeningen, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, omdat die doelgroepen omvangrijk zijn.

Concrete adviezen van de WRR

Om zo veel mogelijk gezondheidspotentieel te benutten, stelt de WRR de volgende prioriteiten voor:

  • leg de nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar). Daarmee kunnen gezondheidsproblemen in de rest van het leven voorkomen worden.
  • geef extra aandacht aan degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status)
  • kies voor drie speerpunten die oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland, namelijk 1. Roken; 2. overgewicht als gevolg van een ongezond eet- en beweegpatroon en 3. problematisch alcoholgebruik.

Bron: WRR