‘Voedselveiligheid van Nederlandse melk van zeer hoog niveau’

Deel dit artikel:

Nederlandse melk en zuivelproductenHoe staat het met de voedselveiligheid van melk en zuivelproducten in Nederland? Onlangs publiceerde de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) een rapport hierover. De conclusie van de NVWA: het niveau van voedselveiligheid van melk en zuivelproducten is zeer hoog.  

Onlangs publiceerde de NVWA een integrale risicoanalyse van de zuivelketen. “De risicobeheersing in de verwerking van melk is goed”, stelt de NVWA in dat rapport. “Dit resulteert in een zeer hoog niveau van voedselveiligheid van melk en zuivelproducten. Dat is een verheugende conclusie”.

NVWA en voedselveiligheid

De Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) neemt regelmatig een gehele voedselproductieketen in Nederland onder de loep. Daarmee kunnen ze risico’s voor de volksgezondheid in kaart brengen en waar nodig maatregelen nemen.

Extra eisen voor kwaliteit en dierenwelzijn

De zuivelsector heeft een kwaliteitsborgingssysteem om de veiligheid van melk en zuivelproducten te garanderen. Dat is gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving. Alle gezamenlijke zuivelondernemingen in Nederland stellen daar bovenop ook extra eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en van dierenwelzijn.