Volle zuivel gunstig bij diabetes type 2

Deel dit artikel:

In de Voedingsrichtlijn diabetes 2015 adviseert de Nederlandse Diabetes Federatie de consumptie van verzadigd vet te beperken, maar er wordt expliciet een uitzondering gemaakt voor (volle) zuivelproducten waaronder melk en yoghurt.

Voedingsrichtlijn diabetes over volle zuivel

In de Voedingsrichtlijn diabetes adviseert de NDF de consumptie van verzadigd vet te beperken, maar er wordt expliciet een uitzondering gemaakt voor (volle) zuivelproducten waaronder melk en yoghurt. Niet alle verzadigde vetten blijken hetzelfde effect te hebben op de gezondheid. Volgens de NDF laten verschillende recente meta-analyses en cohortstudies zien dat een hoge zuivelinname geassocieerd is met een lager risico op diabetes. (1)

Verzadigd vet

Volgens de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is er niet genoeg bewijs om een bepaalde hoeveelheid vet te adviseren aan mensen met diabetes. (2, 3)

Wat betreft het soort vet laat een gerandomiseerde studie zien dat een voedingspatroon met veel verzadigd vet een negatief effect heeft op de hoeveelheid vet in de lever en op visceraal vet. Door een voedingspatroon met veel meervoudig onverzadigd vet nam juist de vetvrije massa toe. (4) De inname van verzadigd vet heeft dus een negatieve invloed op de lichaamssamenstelling en daarmee op het risico van het ontwikkelen van diabetes type 2.

Door gebrek aan bewijs voor een optimale hoeveelheid verzadigd vet, wordt mensen met diabetes geadviseerd om de Richtlijnen goede voeding te volgen. De Richtlijnen van 2015 geven geen advies meer over verzadigd vet. Wel wordt geadviseerd om boter, harde margarine en bak- en braadvetten te vervangen door zachte margarines, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën. (5)

Referenties
  1. Nederlandse Diabetes Federatie, Voedingsrichtlijn diabetes 2015
  2. Ajala O et al (2013) Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 97(3): 505-16
  3. Chowdhury R et al (2014) Association of dietary, circulating, and supplement fatty acids with coronary risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med, 160(6): 398-406
  4. Rosqvist, F et al. (2014) Overfeeding Polyunsaturated and Saturated Fat Causes Distinct Effects on Liver and Visceral Fat Accumulation in Humans. Diabetes, 63(7): 2356-2368
  5. Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015