Zuivel – met name melk – verlaagt bij Chinezen risico op overlijden aan beroerte

Deel dit artikel:

zuivel-met-name-melk-verlaagt-bij-chinezen-risico-op-overlijden-aan-beroerte

De zuivelconsumptie in China is laag, maar is de laatste decennia sterk toegenomen. Mogelijke effecten van zuivel zijn daardoor beter te onderzoeken. De onderzoeksgroep van Talaei heeft gekeken naar de associatie tussen zuivelconsumptie en het overlijden aan hart- en vaatziekten (HVZ).1

Meer dan 60.000 deelnemers

Bij aanvang van de ‘Singapore Chinese Health Study’ (1993-1998) vulden 63.257 Chinezen (45-74 jaar) verschillende vragenlijsten in, waaronder een voedselvragenfrequentielijst.1 Vervolgens werd tot december 2011 het aantal sterfgevallen bijgehouden en de oorzaak ervan. De zuivelconsumptie werd verdeeld in kwartielen (zie tabel). Voor de analyse zijn de hoogste en laagste kwartielen met elkaar vergeleken.

18% lager risico op overlijden aan beroerte

  • De mediane zuivelconsumptie was laag (20,1 gram/dag) en bestond voor 80% uit melk;
  • Na gemiddeld 14,8 jaar werd er geen associatie gevonden tussen de totale zuivelconsumptie en overlijden aan HVZ;
  • De totale zuivelconsumptie was wel geassocieerd met een 18% lager risico op overlijden aan een beroerte;
  • Melkconsumptie was geassocieerd met een 18% lager risico om te overlijden aan een beroerte bij deelnemers die bij aanvang geen HVZ hadden.

Tabel: Mediane zuivelconsumptie per kwartiel (Q).

  Q1 Q2 Q3 Q4
Zuivelconsumptie (g/dag) 1,32 14,1 37,6 252

Conclusie: in lijn met eerdere meta-analyse

Deze studie, gepubliceerd in de European Journal of Nutrition, laat zien dat de consumptie van zuivel is geassocieerd met een lager risico op overlijden aan een beroerte. Dit is in lijn met een eerdere meta-analyse.2 Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde zuivelconsumptie ruim beneden de Chinese aanbevelingen lag van 300 gram/dag.

Referenties
  1. Talaei M, et al. The association between dairy product intake and cardiovascular disease mortality in Chinese adults. Eur J Nutr. 2016 Jul 22.
  2. Hu D, et al. Dairy foods and risk of stroke: a meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014 May;24(5):460-9.