Zoutinname en hoge bloeddruk

Deel dit artikel:

De meeste Nederlanders krijgen te veel zout binnen: mannen gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen gemiddeld 7,5 gram. (1) Aanbevolen wordt maximaal 6 gram (2,4 gram natrium) voor volwassenen per dag. (2) Een te hoge zoutinname verhoogt het risico op hypertensie.

Wel of niet zoutgevoelig

Een verlaging van de zoutinname leidt tot een daling van de bloeddruk (3) en daarmee daalt de kans op hart en vaatziekten. Een natriumbeperkt dieet verbetert echter niet bij iedereen de bloeddruk evenveel. Mensen die hypertensief (zoutgevoelig) zijn, hebben er meer baat bij dan normotieven (niet zoutgevoelig).

Uit een meta-analyse blijkt dat een zoutreductie van 3 gram per dag bij zowel hypertensieven als normotieven lagere bloeddrukwaarden opleveren (4, 5):

 • Hypertensieven: 3,6-5,6 mmHg lagere systolische bloeddruk;
 • Normotieven: 1,9-3,2 lagere diastolische bloeddruk.

Keukenzout of natrium?

Met zout bedoelt men over het algemeen keukenzout. De chemische naam voor keukenzout is natriumchloride (NaCl). Natrium is de stof die invloed heeft op de bloeddruk. Zout is eenvoudig om te rekenen naar natrium en vice versa:

1 gram zout bevat 0,4 gram natrium (dus delen door 2,5)

1 gram natrium is 2,5 gram zout (dus vermenigvuldigen met 2,5)

Top 5 van natriumbronnen (1):

 1. Brood
 2. Vleesproducten
 3. Kaas
 4. Sauzen
 5. Soepen en zuivel (met uitzondering van kaas)
Referenties
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(2012) Zoutconsumptie van kinderen en volwassenen in Nederland
 2. Gezondheidsraad (2015) Richtlijnen goede voeding 2015
 3. Gezondheidsraad (2002) Keukenzout en bloeddruk. publicatienr. 2000/13
 4. He F et al (2003) How far should salt intake be reduced? Hypertension 42: 1093-1099
 5. Vaartjes I et al (2011) Hart- en vaatziekten in Nederland 2011, cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Hartstichting